Kl. 18 til 20: Træning i Fredericia Idrætscenter
feb
25
tirs
Generelforsamling Krea
feb 25 kl. 19:00 – 21:00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag 25. februar 2020 kl. 19.00
i ”Krea”, Randalsvej 8

Dagsorden ifølge vedtægterne §8

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af §4 stk. 3 og §7 stk. 4
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af:
a. formand
b. bestyrelsesmedlemmer
c. suppleanter
d. revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være
formanden, Aksel Ebbesen, Skærbæk Havnegade 9, Fredericia,
i hænde senest tirsdag 18. februar 2020  – Formand@Fredericia-Skytteforening.dk

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at §4 stk. stk. 3 ændres til:
Valgbar er ethvert medlem som er fyldt 18 år.

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at §7 stk. stk. 4 ændres til:
Fremmødte medlemmer, der er fyldt 14 år og har været medlem af
foreningen i mindst de forudgående 12 måneder, har stemmeret.

feb
26
ons
Skydning Fredericia Idrætscenter
feb 26 kl. 18:00 – 20:00
mar
4
ons
Skydning Fredericia Idrætscenter
mar 4 kl. 18:00 – 20:00
mar
11
ons
Skydning Fredericia Idrætscenter
mar 11 kl. 18:00 – 20:00
mar
18
ons
Skydning Fredericia Idrætscenter
mar 18 kl. 18:00 – 20:00
mar
25
ons
Skydning Fredericia Idrætscenter
mar 25 kl. 18:00 – 20:00
apr
1
ons
Skydning Fredericia Idrætscenter
apr 1 kl. 18:00 – 20:00
apr
8
ons
Skydning Fredericia Idrætscenter
apr 8 kl. 18:00 – 20:00
apr
15
ons
Skydning Fredericia Idrætscenter
apr 15 kl. 18:00 – 20:00
apr
22
ons
Skydning Fredericia Idrætscenter
apr 22 kl. 18:00 – 20:00