Ny våbenbekendtgørelse får betydning for nogle af vore medlemmer

Medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år, skal godkendes, for lovligt efter den 1. juli 2018 at få overladt et våben, som tilhører foreningen eller et andet medlem af foreningen.

Som led i regeringens bandepakke, træder der en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 1. januar 2018.

Den får betydning for de medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år. De skal nemlig godkendes af politiet på en SKV 6, for lovligt efter den 1. juli 2018 at få overladt et våben, som tilhører den pågældende forening eller et medlem af foreningen.

Det at være medlem af en skytteforening kræver ikke godkendelse, hvis pågældende ikke ønsker at få overladt våben.

Hvis du skyder i andre foreninger, end der hvor dine våben er registreret, skal du godkendes til de foreninger – dog ikke hvis du udelukkende skyder med dine egne våben.

Der står følgende i § 22. ”Skytteforeninger kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til medlemmer af den pågældende forening, der er godkendt hertil af politiet, jf. § 48, eller til medlemmer, der er godkendt gennem foreningen efter stk. 5 eller har opnået samtykke efter § 10 eller er godkendt efter § 14”

Hvem skal søge?

Medlemmet skal selv søge via www.borger.dk og får besked via E-Boks. Foreningen, som der er søgt om tilladelse til at skyde hos, får besked pr. brev.

Hvordan søger man?

Udfyld SKV 6-blanketten, udskriv og underskriv den – scan den ind og send den som sikker mail via www.borger.dk eller pr. post til et af politiets to administrative centre (ACV/ACØ) – læs mere i vejledningen på side 2 af SKV 6-blanketten.

Hvor findes SKV6-blanketten?

SKV 6 blanketten findes på hjemmesiden for Skytteforeningernes Våbenregistrering

Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse?

Hvis du er medlem af skytteforeningen, er fyldt 15 år og ønsker at bruge et våben tilhørende foreningen eller et af foreningens medlemmer.

Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV 6-godkendelse?

Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøveskyde i foreningen

Hvis du er medlem, men ikke ønsker at få overladt et våben

Hvis du er SKV 1-godkendt, SKV 2 eller SKV 3- godkendt i foreningen. 

Gyldig fra:

Efter den 1. juli 2018 må et medlem kun få overladt et våben, hvis vedkommende er SKV 6-godkendt eller har en anden godkendelse som erstatter den, jf. ovenstående.

Politiets administrative center i Holstebro, som Fredericia hører under, har oplyst, at ansøgninger, som er indsendt inden 31. marts 2018 forventes at være ekspederet inden 1. juli 2018 – under forudsætning af, at ansøgningen er korrekt udfyldt og det i øvrigt er åbenbart, at der ikke er noget til hinder for en godkendelse.

I andre sager kan det blive nødvendigt med partshøring og indhentelse af oplysninger, og i de sager kan der ikke gives et præcist tidsestimat, da behandlingstiden vil afhænge af det individuelle forløb.

Foreningen skal kontrollere, at kun godkendte personer får overladt våben.

Godkendelsen er gyldig i fem år, men man kan søge nu, og SKV 6-godkendelsen gælder fem år fra den 1. juli 2018.