Om Fredericia Skytteforening

Formål

I foreningens formålsparagraf står:

“Foreningens formål er, gennem skydeidræt og andet kul­turelt virke, at fremme den enkeltes og fælles­skabets sundhed og trivsel.”

Det kan gøres på flere måder. Vi gør det ved at være en bredde-idrætsforening, hvor der er også er plads til dem, som ikke har det så godt med holdidrætter og til dem uden eliteambitioner.

Vi er medlem af DGI Skydning, men da vi altså er en breddeforening, er vi ikke medlem af Dansk Skytte Union, som varetager eliteskytter-nes interesser og som udtager skytter til Europamesterskaber, Verdensmesterskaber, Olympiske Lege o.s.v.

Man kan sige, at vi gør en dyd af nødvendigheden. For at udvikle talenter er det nødvendigt med mange træningstimer, og vi har ganske enkelt ikke mulighed for at betale for de timer med den prispolitik Fredericia Kommune har overfor foreninger, som ikke har boldspil på programmet.

De faste årlige arrangementer

Generalforsamling, sæsonafslutning, juleskydning, juleafslutning, stævner og klubmesterskab.

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling er forenin­gens højeste myndighed.
På generalforsamlingen sker følgende:

  • Formanden aflægger beretning om forenin­gens for­hold,
  • Regnskabet bliver fremlagt,
  • Vedtægterne kan ændres,
  • Kontingent for det kommende år fastsættes,
  • Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen forestår den daglige drift af foreningen.
Alle foreningens medlemmer kan (og bør) deltage i generalforsam­lingen. Medlemmer, som er fyldt 14 år, har stemmeret. Forældre til børn, som er medlem af foreningen, er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. De har ikke stemmeret, men de har taleret.
Man kan indvælges i bestyrelsen, når man er fyldt 18 år og har været medlem af foreningen i mindst 1 år.
Ordinær generalforsamling afholdes næsten altid den sidste tirsdag i februar kl. 19.00

Sæsonafslutning

Omkring 1. maj slutter vi sæsonen med et arrangement med grillpølser, og (hvis vejret tillader det) lidt udendørs spil. Ved sæsonafslutningen uddeles de præmier, som er vundet siden nytår, og vi kårer sæsonens klubmestre.

Juleskydning

Omkring 1. december afholdes juleskydning, hvor skiver og regler er væsentligt anderledes end på de almindelige skydeaftener. Skiver og regler vil være fremlagt på skydebanen ved skydningens begyndelse.

 

Juleafslutning

Midt i december afholdes juleafslutning med æbleskiver, gløgg og sodavand. Ved den lejlighed er der tradition for bankospil med præmier. Efter bankospil uddeles præmier fra juleskydningen og fra efterårets stævner.

Stævner

Vi deltager i 4-6 stævner om året.

For at deltage i et stævne betaler skytterne:

Børn/unge kr. 20 – Seniorer kr. 30 for skydning med én riffeltype plus 20 kr. hvis man vil skyde mesterskab.
Prøvemedlemmer kan ikke deltage i stævner.

 

Puljeturnering

I marts 2018 besluttede bestyrelsen, at foreningen ikke mere deltager i den af DGI Sydøstjylland arrangerede puljeturnering.

Foreningen deltager heller ikke i det af DGI Sydøstjylland arrangerede Landsdelsmesterskab. Foreningens medlemmer er velkomne til at deltage, men det er for egen regning.

Det kan tænkes, at vi deltager igen om nogle år, men i øjeblikket holder vi en pause.

 

Klubmesterskab

Hvert år i begyndelsen af februar begynder vi at skyde om klubmesterskab for børn, juniorer og voksne.

Det foregår som ”handi­capskydning”, hvilket betyder, at skytterne får et tillæg afhæn­gig af deres gennemsnit.
Der skal skydes tre skydninger, og det skal ske inden udgangen af marts.
De tre klubme­stre får hver en vandrepokal (skal afleveres året efter) med navn indgraveret og en mindre erindringspokal, som beholdes.
Der skal ikke betales ekstra for at deltage i klubmester­skab.